Handelsbetingelser for StoneCleaners 

Handelsbetingelser for fliserens og tagbehandling

 

Fliserens:

Opmåling

Hos Stonecleaners foretager vi altid en grundig opmåling inden vi begynder at rense. Faktureringen vil altid (medmindre andet er aftalt) tage udgangspunkt i kontrolopmåling, så der ikke faktureres for mindre/mere end der rent faktisk er. Skulle der være langt flere fliser (+20%) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores renser kontakte kunden og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Vi arbejder med en bagatelgrænse på 20%. Er opmålingen ikke mere end 100 m2 eller mere end 20% over de estimerede m2 i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet også såfremt vi ikke kan få fat på dig telefonisk. Skulle opmåling være under det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet uden yderligere kommentarer.

Du er altid velkommen til at få bekræftet prisen inden opstart. Sørg i så fald at være hjemme eller tilgængelig på mail eller telefon.

 

Dato og tidspunkt

Hos Stonecleaners får du altid en præcis dato for din fliserens, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig.
Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågældende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt. I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

 

Det skal du sørge for

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enden ude eller indefra (Vi har selvudstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
 3. Der er adgang til fliserne
 4. Der er mulighed for parkering tæt på fliserne og vandforsyningen.
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
 6. Området er ryddet for store mængder ukrudt samt fået skåret græskanter.

 

Garanti/servicebehandling af fliser

”Stonecleaners ApS tilbyder op til 15 års holdbarhed mod flisepest”
Stonecleaners tilbyder op til 15 år holdbarhed mod flisepest. For at garantien mod flisepest kan opretholdelse skal der foretages en årlig vedligeholdelse (garanti-aftale). Vedligeholdelsen foretages 1 gang årligt i foråret eller efteråret.
Skulle du mod forventning opleve angreb af flisepest efter din vedligeholdelsebehandling er blevet foretaget det pågældende år, vil Nanostone give en ekstra omgang servicebehandling eller rense det pågældende område, så flisepesten går væk igen.
Du kan læse mere om vores garantiaftale her.

 

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.
Aflysning skal ske skriftligt til kontakt@stonecleaners.dk.

Da vi er et sæsonfirma, har vi rigtig mange bestillinger i sommersæsonen, specielt i foråret fra marts til juli. Derfor når du bestiller og fastsætter en dato med os, så vil det medføre at vi muligvis må sige nej til en anden. Derfor, efter at du har fastsat en dato med os, så er denne bestilling bindende og der vil pålægges et afbestillingsgebyr, hvis du efterfølgende ønsker at afbestille.

 • Ved afbestilling inden for 48 timer fra aftalen er indgået, er der ikke gebyr for aflysningen.
 • Ved afbestilling efter 48 timer og senest 5 hverdage før udførelsesdatoen betales et afbestillingsgebyr på 500 kr.
 • Ved afbestilling inden for 5 hverdage før udførelsesdatoen betales et afbestillingsgebyr på 1.500 kr.

Ved afmelding af din årlige servicebehandling, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 595 kr.

 

Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

 • Betaling over netbank
  Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.
 • Betaling kontant
  Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi i stedet til at gå i banken og betale.
  Finansiering: Har du brug for hjælp til finansiering af dit næste projekt, så vil vi gerne hjælpe. Vi tilbyder forskellige muligheder alt afhængig af beløb og dit behov. Kontakt os for nærmere information.

 

Erstatningsansvar/indsigelser

1. UDSKRIDNING AF FLISER

Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m. Da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne, så vil de brede fuger være tydeligere efter rensning og dermed kan man se, hvis fliserne har rykket sig. Stoncecleaners kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.

 

2. STOPPET DRÆN ELLER KLOAK

Under rensning renses ukrudt og mos væk fra fugerne. Her vil en del blive fejet sammen og fjernet. Dog forventes det, da vi renser med vand, at en del af dette vil gå ned i kloakken. Normalt vil dette ikke være et problem, men har du en kloak/dræn, som har det med at blive stoppet lettere end andre, så skal du meddele dette inden vi starter opgaven.

 

3. FLISERENNS TILSTAND EFTER RENSNING

Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid, ligesom træ kan mørne og blive blødere over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke ødelægge eller slå større revner af en ellers sund flise. Efter en rensning vil en porøs mineralsk overflade dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser kan have oplevet frostsprængninger eller er begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.

 

4. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra renseområder.

 

5. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING/BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. I disse tilfælde er nogle vandhaner tætnet med en form for pakning. Hvis denne pakning er gammel, kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade.

Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Stoncecleaners er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhane som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

 

6. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, er det derfor krævet at dette gøres senest 48 timer efter rensningen er udført, så vi kan få udbedret tingene hurtigst mulig.

 

7. FARVEFORSKEL OG KALKOPTRÆK UNDER CARPORT

Farveforskel: Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De bibeholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nubret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk.

Farveforskel på granit kan i nogle tilfælde blive en smule mørkere pga. siloxanen i imprægneringen.

Kalkoptræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn.

 

 • Under carporte og overdækninger kan fliserne forekomme mere mørke, da de ikke er bleget af solen.
 • Der kan forekomme kalkudfældninger på overdækkede arealer der ikke har fået vand før (dette kan forholdsvis nemt fjernes blot ved fejning af sand, se vedhæftet pdf HER!)
 • Der kan under carporte forekomme mørke kørespor, dette skyldes asfalt og gummi fra dæk på bilen.

 

Ovenstående tilfælde er vi bekendt med og den bedste løsning er, at få fyldt fugerne med sand eller grus, dette giver et mere ensartet resultat og fjerner kalkudfældninger.

 

8. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Efter rensning skylder vi ned. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig og som vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylde ned, men når vi skylder over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.

 

9. FACADE

Efter rens af fliser vasker vi facaden ren med et lavt tryk. Hvis facaden har frostsprængninger eller luft inden under malingen så vil dette kunne risikere at ryge af. Du vil typisk inden kunne se at pudset har streger hvor det har frostspringninger og malingen vil typisk være boblet lidt lidt op eller hænge i nogle flager. Dette er Stonecleaners ikke ansvarlig for at reparere.

 

10. VALG AF SAND I FUGERNE

Efter imprægnering af fliserne anbefaler Stonecleaners at fylde fugerne op med sand, gerne Danfugesand, som virker ukrudtshæmmende og størkner en smule, hvilket besværliggør vækst. Hvis du selv gør det, så anbefaler vi Danfugesand fra Dansand. Har du andre ønsker til sand, så bedes du gøre os opmærksom på dette inden udførsel. Til Københavnerbelægning fejer vi 0,4 grus i fugerne, da Danfugesand her vil være for fint i kornet.

 

11. VAND OG EL

Kunden står selv for udgiften til vand og el (El er kun ved brug af støvsugning/opsamling af vand).
Vores maskiner står fastmonteret i bilen. Fra bilen har vi 40 meter vandslange som monteres til jeres vandhane. Fra bilen er der 60 meter højtryksrenserslange, som er den maksimale afstand der må være fra bil til fliser. Kan vores bil ikke holde indenfor de afstande ift. vandhaneudtag og fliser, så skal du gøre os bekendt med dette, så vi kan finde en løsning inden vi kører ud forgæves.

 

12. TRAVERTINFLISER

Stoncecleaners har erfaret, at hvide fliser, specielt travertinfliser, er specielt udsat for smuds, som trænger ind i flisen. Overfladen kan dog godt renses og behandles, men Stoncecleaners kan ikke garantere mod smuds, som er gået ned i flisen efterfølgende. Her vil det være en fordel at give en algebehandling og afvente resultatet. Algebehandlingen vil i de fleste tilfælde være nok, men der gives ingen garanti på travertinfliser.

 

13. NANOSTONE FJERNER MOS, FLISEPEST, OG GRØNNE ALGER, MEN IKKE:

 • Græs mellem fugerne – Vi fjerner langt størstedelen, men kan ikke garantere, at det hele vil være væk efter rensen.
 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Vi giver ikke garanti mod at fjerne disse, men vi kommer langt i form af vores algebehandling som går ind og nedbryder de sorte lav. Typisk oplever vi, at sort lav kan fjernes efter 6-8 måneder alt efter intensiteten af angrebet.
 • Kørespor fra bilen i indkørslen – Vi ser nogle gange kørespor i indkørsler (specielt under udhæng). Det kommer af opvarmede dæk og asfalt ude på vejen og kræver en speciel form for kemi, som skal sidde og efterfølgende renses af med hedevand. Hvis det er gået dybt ned i flisen kan det have misfarvet flisen tilstrækkeligt til at flisen skal skiftes ud.

 

14. POOL

Hvis du har pool vil vi rense de omkringliggende arealer først. Herefter renser vi den sidste del nær poolen. Dette gør vi for at minimere snavs i at komme i poolen. Det er eget ansvar at rengøre poolen for det snavs der bundfalder.Hvis du har en lunke eller lign, hvor vandet samler sig ved poolen, vil du typisk opleve mere snavs i poolen. Her skal du rense lidt af gangen for ikke er overfylde din maskines filter. Stonecleaners er ikke ansvarlig for skader eller udskiftning af filter eller lignende opfølgende arbejde ved pool områder.

 

Tagbehandling:

Dato og tidspunkt

Hos Stoncecleaners får du altid en præcis dato for din rens, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

 

Du vil modtage et opkald fra den pågælende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt. I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

 

Det skal vi bruge, når vi kommer

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enden ude eller indefra (Vi har selvudstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Stoncecleaners inden rensen.
 3. Der skal være tilgang til taget fra begge sider
 4. Der er mulighed for parkering tæt ejendommen
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler m.m, der står placeret lige under tagrenden.
 6. Regnvandstønder frakobles inden behandlingen og først bliver tilkoblet igen efter nogle gode regnfulde dage.

 

Fælles eller separat kloakering?

Det er vigtigt, at du ved bestilling af tagbehandlingen, får at vide, om du har fælles eller separat kloakering – dvs. om din vandafledning fra nedløbet går til en fælles kloak eller en separat kloak.

Ved fælles kloakering må Neutralon Algemiddel gå direkte i nedløbet.

Ved separat kloakering skal overskudsmaterialet suges op – det sker ved afpropning af tagrenden og sugning fra tagrenden til vores beholder (her kommer et tillæg på 1000 kr. inkl.  moms).

Hvis du ikke ved om du har separat eller fælles, så kan du kontakte og spørge ved din kommune.

 

Vind og vejr

Det er vigtigt at det ikke regner og blæser for meget under behandlingen – dog sker der ikke noget ved, at det begynder at regne en time efter, da produktet her vil være trukket godt ind i taget.

Skulle det mod forventning begynde at regne eller blæse for meget, så udsætter vi som standard din behandling til september/oktober uagtet hvornår din behandling af planlagt ind. Det er fordi det her er det bedste tidspunkt at kunne algebehandle tage ift. vind og vejr. Bemærk, at virkningen af en algebehandling er 6-9 mdr., så for dig der har bestilt i foråret, vil det ikke have nogen særlig betydning, hvornår på året behandlingen foretages og vi vil typisk være til mindre gene i efteråret.

 

Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Ved kontant betaling betales det fulde beløb efter afslutning af den først aftalte dato for projektstart. Eksempelvis efter rensning af fliser og før imprægneringen. Dette skal være aftalt før projektstart.

Såfremt at vi modtager et for højt beløb eller faktura betales to gange, så skal vores eksterne revisor tilbageføre denne transaktion, hvilket koster 150 kr. i administration for dig.​

 

Behandlingsgaranti

Alt efter hvor medtaget taget er af mos og alger, kan det være nødvendigt med flere behandlinger for at opnå det bedste resultat. Tag meget gerne en snak med en af vores konsulenter, der kan vejlede dig herom.

Efter at algerne er væk, så anbefaler vi en forebyggende behandling 1 gang i året.